auditas

35 geriausios interviu klausimai dėl audito

Mega sąrašas apie trisdešimt penkis interviu klausimus dėl audito, kurie tikrai padės jums sėkmingai interviu. Q.1. Apibrėžkite ir paaiškinkite terminą: Auditas arba auditas. Ans. Sąvoka „auditas“ arba „auditas“ įvairiais autoriais buvo apibrėžta skirtingai. Tarptautinės apskaitininkų federacijos, Niujorko, tarptautinės audito gairės apibrėžia šią sąvoką: „Auditas yra nepriklausomas bet kurio ūkio subjekto finansinės informacijos patikrinimas, nesvarbu, ar jis yra pelno siekiantis, ar ne, nepriklausomai nuo jų dydžio ar teisinės formos, kai toks patikrinimas atliekamas siekiama išreikšti nuomon